Program

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasz program (zgodny z wytycznymi MEN) był rozwijający, barwny i interesujący dla każdego dziecka. Stąd też obok zajęć edukacyjnych i języka angielskiego znalazł się w nim również śpiew i dykcja z elementami emisji głosu, rytmika, umuzykalnienie, pianino, taneczny mix uwzględniający różne techniki tańca i plastyka. W naszym przedszkolu dzieci mają także możliwość poznania świata i tego materialnego – jako Mali Odkrywcy, jak i duchowego – uczestnicząc w zajęciach Religii, a także uczestniczyć w Akademii Sportu rozwijając swoje kompetencje ruchowe.

Programy realizowane w przedszkolu

  1. Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” M.A. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek.

2. „Wehikuł czasu” program edukacji historycznej dla grupy zerówkowej. Autor: mgr Ewa Włodarczak

3. Program wychowawczy – autor mgr Ewa Włodarczak

4. „Chcę zostać przedszkolakiem” – program adaptacyjny – autor mgr Ewa Włodarczak.

Metody realizowane w przedszkolu

  1. „Metoda edukacji przez ruch” D. Dziamskiej– wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch dziecka w celu uaktywnienia jego zmysłów, dzięki którym poznaje otaczający świat. Istotnym elementem tej metody jest wykorzystanie różnych form plastycznych i różnych gatunków muzyki.
  2. Pedagogika zabawy „Klanza”– umożliwia świadomą i kreatywną pracę z grupą. Głównym atrybutem wykorzystywanym w pracy jest duża, kolorowa chusta.
  3. Metoda twórczego myślenia J. Osborne „Burza mózgów” – dzieci mają prawo zgłaszać swoje pomysły, które nie podlegają ocenie.
  4. Metoda I. Majchrzak – odimienna metoda nauki czytania. Jest to system ćwiczeń wizualnych wiodących dziecko od rozpoznawania swojego imienia do umiejętności czytania.
  5. System Emila Jacques’a Delacroze’a zwany popularnie rytmiką.
  6. Programowanie autorstwa firmy GoRobot. .
  7. Metoda Gimnastyki twórczej Rudolfa Labana – to improwizacja ruchowa bez pokazania wzorca ruchu przez nauczyciela.
  8. Drama – polega na wczuwaniu się w rolę, na improwizacji, która angażuje ruch, gest, mowę, myśli i uczucia.
  9. Świat Liczb Willy’ego – innowacyjna metoda wdrażania podstaw matematycznych