Rekrutacja

          Nabór do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego im. Św. Cecylii trwa cały rok szkolny – obecnie pozostało 7 wolnych miejsc w grupach 4 i 6 latków. Nasze grupy liczą do 15 osób , co gwarantuje dzieciom komfort i bezpieczeństwo. Obejmujemy pomocą specjalistyczną również dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera.