Rekrutacja

          Nabór do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego im. Św. Cecylii trwa cały rok szkolny. Obecnie na rok szkolny 2023/2024 mamy jeszcze:
10 wolnych miejsc w grupie 3 latków (w tym 2,5 łatki);
5 wolnych miejsc w grupie 4 latków;
5 wolnych miejsc w grupie 5 latków.
Rodzice dzieci 6 letnich proszeni są do kontaktu bezpośrednio z Dyrektorem.
Nasze grupy liczą do 15 osób , co gwarantuje dzieciom komfort i bezpieczeństwo.

Obejmujemy pomocą specjalistyczną również dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera.

Adaptacja


List do rodziców


Wskazówki dla rodziców